TORUK 101

TORUK 101

‘Yeraltı Görüntüleme ve Alan Tarama Cihazı’

Toruk 101 noktasal olarak yer altı alan tarama yapan ve bu noktasal veriler sonucunda kendi yazılımı ile anomali haritası çıkaran bir cihazdır. Yer çekirdeğinden yayılan manyetik alan yüzeye çıkarken geçtiği toprağın yapısına göre veya toprağın içerisindeki maddelere göre manyetik alanda azalma ya da artmaya uğrayarak yüzeye gelir. Toruk 101 bu değişimleri algılar. Bu değerlere göre yer altının 3 boyutlu haritasını çıkarır.

Toruk 101, yer altı alan tarama yapabilen bir cihazdır.

Cihaz noktasal veri analiziyle her adımda manyetik alanı ölçüp alınan verileri birleştirerek anomali haritası oluşturur.

Dedektörler sinyal göndererek doğada iz bırakıp ölçüm yaparken Toruk 101 manyetik alanı algılayarak ölçüm yapar. Ayrıca Toruk 101 aldığı verileri 3 boyutlu haritaya çevirir ve bulduğu metaryelin toprak altındaki derinliği hakkında bilgi verir.

Arkeoloji, Madencilik, Belediye ve Kurum Kuruluşların Alt Yapı Çalışmaları, Su Arama, İnşaat ve Jeoloji alanlarında kullanılmaktadır.

Toruk 101 hafızasına kaydedilen veriler bilgisayar programına aktarılır. Program bu verileri anomali haritasına çevirir.

Toruk 101 toprak altındaki, su yatağı, arkeolojik kalıntı, kaya, işlenmiş toprak, değerli metaller, boşluk, metal ve plastik boruları topraktan ve birbirlerinden ayırır. Bu ayrımı manyetik değer farkına göre yapar.

Aşırı ıslak toprak ve yağışlı hava koşulu hariç her ortamda ölçüm alabilir.

Herhangi bir alan sınırlaması yoktur. İstenilen ölçüde alan taranabilir.

Ürün satış sonrası her müşterimize ücretsiz ürün kullanım eğitimi verilmektedir. Daha sonrasında her türlü teknik destek sağlanır.

Şirket merkezimizin bulunduğu Timko 1 İş Merkezinde tüm müşterilerimizin ürünü deneyebileceği kendimize ait test arazimiz mevcuttur.

Fatura tarihinden itibaren 2 yıldır.