TİMKO Туршилтын Талбай

ТУРШИЛТЫН ТАЛБАЙ

ANOMALİ HARİTASI

2D Соронзон Өгөгдөл

3D Соронзон Өгөгдөл