Kahramankazan Туршилтын Талбай

ТУРШИЛТЫН ТАЛБАЙ

ANOMALİ HARİTASI

2D Соронзон Өгөгдөл

2D Соронзон Өгөгдөл

2B Соронзон Өгөгдөл