ТОРУК 101 БОЛОН ТОРУК ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ТАНИЛЦУУЛГЫН ХУРАЛ

Идем Текноложи ХХК Анкара болон Чорум хотын захиргаатай хамтран Торук 101 болон Торук Програм хангамжийн танилцуулгын хурал зохион байгуулсан.