Хэмжилтийн талбайнууд

Идем Текноложи

ХЭМЖИЛТИЙН ТАЛБАЙНУУД

Бидний олон жилийн туршлага, шаргуй хөдөлмөрийн үр дүн болох Торук 101 төхөөрөмжийн худалдааны өмнөх туршлагын зорилалттай тайлбайнууд байдаг.

Идем Текноложи ХХК-ий хувьд дөрвөн өөр байршилд туршлагын талбайд Торук төхөөрөмжүүдийг туршиж үздэг байгаа.

ХАЖЕТТЕПЕ ИХ СУРГУУЛИЙН ТЕХНОКЕНТ
(АНКАРА ХОТ)

Анх Хажеттепе Их Сургуульд хамааралтай Технокент хотхоны дотор судалгаа болон үйлдвэрлэлийн явц нь хийгдсэн Торук маркийн бүтээгдэхүүнийдийг хэрэглэчдэд хүргэхээс өмнөх  шалгаж үздэг, туршилтын нэгэн байршил нь бас Хажеттепе Их Сургуулийн Технокент бөгөөд, энд  2 өөр талбайтай.

ТИМКО 1 ИШ ЙЕРЛЕРИ
(АНКАРА ХОТ)

Тимко 1 Офисийн барилгын хашаанд дахь зориулалттай талбайд худалдаанд гаргахаас өмнөх сүүлийн шалгалт хийгддэг юм.

КАХРАМАНКАЗАН
(АНКАРА ХОТ)

Торук газар доорх талбайн хайгуулын бүтээгдэхүүнүүдийн шалгалт, туршилтын нэгэн байршил Анкара хотод хамааралтай, Кахраманказан муж юм.

ТУРШИЛТЫН ТАЛБАЙ
(АНТАЛИЯ-АЛАНИЯ ХОТ)

2020 онд Алания хотод манай компаний төлөөлөгчийн офис байгуулагдснаар энэхүү байршилд бас худалдаанд гаргахаас өмнөх сүүлийн шалгалтын туршлагууд хийгддэг.