ИДЕМ ТЕКНОЛОЖИ ХХК Олон улсын стандартын дагуу чанар хангадаг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэснээр улсынхаа технологийн хөгжил болон дэвшилд хувь нэмрээ оруулах. Бүтэц ТАНЫ ГАЗАР ДООРХ НҮД
ХЭРЭГЛЭГДЭЖ БОЛОХ САЛБАРУУД

Газрын гадаргуу дахь геосоронзон талбайг нарийвчлан хэмжиж, хэмжилт хийгдэж буй талбайд газрын доороос ирж буй соронзон долгионуудын ялгааг харуулна. ТОРУК энэ соронзон талбайн ялгааг шинжилж «Таны газар доорх нүд»-ний ажлыг гүйцэтгэнэ.

Анкара хотын захиргаа
(шугам хоолойны илрүүлэлтийн ажиллагаа)

Торук Х-ийн
танилцуулгын бичлэг

altyapi
ДЭД БҮТЭЦ БОЛОН ШУГАМ

Хотын дэд бүтцийн шугмын илрүүүлэлт, газар доорх зургийг харуулахад хэрэглэгдэнэ.

arkeoloji
АРХЕОЛОГИ

Археологийн малтлагын ажилд хэрэглэхэд тохиромжтой.

hafriyat-tespiti
МАЛТЛАГА

Барилгын, малталгын ажиллагаанд бас тохиромжтой.

maden-damar-tespiti
УУЛ УУРХАЙ

Ашигт малтмалын сувгийн илрүүлэлт

toruk-logo-renkli

ТАНЫ ГАЗАР ДООРХ НҮД

Торук, газрын доорх талбайн цэгэн анализийг хийж, энэ өгөгдлүүдийг Торук программар аномал зураг болгон харуулж чаддаг төхөөрөмж юм.

МЭДЭЭЛЭЛҮҮД

ЗАРЛАЛ

ТАНЫ ГАЗАР ДООРХ НҮД

ТОРУК, Хажеттепе Их Сургуулийн Технокентийн хүрээнд боловсруулагдаж эхэлсэн. Төхөөрөмж мань газар доорх формац, байгууламж, бодисийг илрүүлж, утгын дагуу 3 D зураглалыг нь гаргаж өгдөг.

БИДНИЙ БАРИМТ БОЛОН СЕРТИФИКАТУУД

Бүгд Найрамдах Турк Улсын Шинжлэх Ухаан болон Технологийн яамны төслийн гүйцэтгэлийн гэрчилгээ

Бүгд Найрамдах Турк Улсын Шинжлэх Ухаан болон Технологийн яамны Технологийн бүтээгдэхүүний туршлагын гэрчилгээ

Бүгд Найрамдах Турк Улсын Соёл, Аялал Жуулчлалын Яамны Програмын бүртгэлийн гэрчилгээ

CE-ийн тохирлын тунхаг

БИДНИЙГ САНАЛ БОЛГОГЧИД

БИДНИЙГ ДЭМЖИЖ БУЙ БАЙГУУЛЛГУУД