Бидний Эрхэм Зорилго болон Алсын Хараа

БИДНИЙ АЛСЫН ХАРАА

 • Олон улсын хүрээнд үндэсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлээр өрсөлдөж чадах.
 • Олон улсын стандартын дагуу чанар хангадаг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэснээр улсынхаа технологийн хөгжил болон дэвшилд хувь нэмрээ оруулах.
 • Улсын технологийн шаардлагын дагуу дэвшилтэт технологийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, текхнологийн салбарын зарим сул талуудад хувь нэмэр оруулах.
 • Салбарын хувьд олон төрлийн, хэрэглээний хувьд их хугацаагаар өрсөлдөх чадвартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх.
 • Байнгын хөгжилт, сургалт дээр тулгуурлан ажилладаг, шинэлэг санаатай, хөдөлмөрч хамт олноор улсын болон олон улсын зах зээлд өрсөлдөх чадвартай байх.
 • Өндөр өрсөлдөөнтэй төрийн болон  хувийн хэвшлийн байгууллагын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлдэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх.
 • Олон улсын зах зээлд нэртэй, брендэн технологийн компани болох.

БИДНИЙ ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Турк улсын технологийн салбарт гадаадад хамаарлыг буулгах, 100% үндэсний чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, түүнийгээ хөгжүүлэхийн тулд:

 • Залуучуудад ажлын байр олгоож, ирээдүйн хөгжилд хувь нэмэр оруулах,
 • Дотоодын болон гадаадын хэрэглэгчдэд шинэчлэлттэй байх,
 • Баталгаат, чанартай бүээгдэхүүн үйлдвэрлэх,
 • Хэрэглэгчдийн хүсэлт болон сэтгэл ханамжын дагуу өөрчлөлт, шинэчлэлт хийж чадах,
 • Өндөр боловсон мэргэжилтнүүд, ажлын хүчин, техникийн дэд бүтцээр хүмүүн болон экологийн эрсдэлгүй, чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, өндөр түвшинтэй үйлчилгээ өгдөг байгуулга болох.