Бидний Тухай

ИДЕМ ТЕКНОЛОЖИ ХХК

2008 оноос эхэлсэн түүхтэй, 7 жилийн судалгааны үр дүнээр боловсруулагдсан, улсынхаа хөгжил болон эрх ашгийг дээдэлсэн, програм болон техник хангамж нь 100% үндэснийх төсөл мань 2017 онд эхэлсэн.

Бидний туршлага болон ажлын үр дүн хамгийн түрүүнд улсынхаа хөгжил, дэвшилд өгөөжтэй байх, орныхоо соёлын бүтэц болон ашигт малтмалуудыг шинжлэх, хотын дэд бүтцийн шугам хоолойн ажлуудад нэмэр болох болон бусад салбаруудад бас хэрэглэгдэх зорилгоор ажлын гараагаа эхэлсэн юм.

Бид програм болон техник хангамж буюу бүх юмаа үндэсний бүтээгдэхүүний үйдвэрлэлийг дээдлэн ажилладаг. Идемийн ажлын хамт олон нь өндөр боловсролтой, туршлгатай багаараа технологийн салбарын шинэ хэрэгцээнд тулгуурлан ажилладаг.