Бүтэц

Компанийн бүтэц, зохион байгуулалт

İdem Teknoloji Компанийн бүтэц

Ерөнхийлөгчийн Мэндчилгээ

Удирдах зөвлөлийн дарга

Бидний Тухай

İdem Teknoloji Компаний Тухай

Бидний Эрхэм Зорилго болон Алсын Хараа

İdem Teknoloji ХХК-ний эрхэм зорилго болон алсын хараа