БИДНИЙ БҮХ АЛБАН АЯЛАЛУУД ХОЙШЛОГДСОН БАЙГАА

БИДНИЙ БҮХ АЛБАН АЯЛАЛУУД ХОЙШЛОГДСОН БАЙГАА

Дэлхий дахинд Коронавирусээс үүдэлтэй тогтоогдсон хөл хорионоос шалтгаалан Австри болон Герман улсад хийгдэх ёстой албан аялал мань хойшлогдсон байгаа.