ТОРУК 104

ТОРУК 104
Торук 101-тэй адилхан жижиг уншигч толгойг дрон дээр байрлуулсан хэлбэр нь юм. Уншигч толгойг дрон дээр байрлуулсантай зэрэгцээ бусад өөрчлөлтүүд бас байна. Жишээ нь матрицын командыг хэрэглэгч гараар бус, програм өөрөө гаргана. GPS-ийн дохиогоор байршлын мэдээллийг хүлээн авах бөгөөд хэрэглэгч хэмжих боломжгүй газарт ч гэсэн хэмжилт хийх боломжтой бүтэцтэй болно. Дроноор нисэж GPS-ээр дамжуулан координатын мэдээллийг хүлээн авдаг тул жижиг талбайн скан хийхэд тохиромжгүй. Ихэвчлэн уул уурхайн талбай, том талбайд зориулагдсан юм. Матриц үүсгэх үед GPS дохионы нарийвчлалаас хамаарч объектуудыг илрүүлэх болно. Энэ нь алхам тутам хамгийн багадаа 1 метр болно. Хэмжилт хийгдэх талбайн координат өгөгдлүүдийг төхөөрөмжийн программд хадгалахын тулд, хэмжилт авахдаа Торук 104 эхлэлийн цэг дээр очиж өгөгдлөө аваад, дараа нь нисэх цэг дээр дахин эргэж ирэх юм. Энэ нь ашиглалтын явцад олон ачааллыг авч, хэрэглэгчийн алдаанаас урьдчилан сэргийлэх болно.

ТЕХНОЛОГИЙН ТУХАЙ

  • Прототип нь бэлэн болоогүй тул техникийн үзүүлэлтүүдийн талаар мэдээлэл одоохондоо өгж чадахгүй.