ТОРУК 103

ТОРУК 103
Торук 103 төхөөрөмжийг янз бүрийн масштабтай олон газарт ашиглаж болно. 5×5 матрицээр (матрицийг нэмж болно) цэг бүрийн шууд өгөгдлүүдийг нь шинжилж тухайн цагт бүтэн матрицыг харуулж чадна. Торук 103 төхөөрөмж нь, илэрхийлэхийг хүссэн объектоо хөдөлгөөнгүй үед ч, хөдөлгөөнд орсон үед ч хөдөлж буй объектыг дэлгэцэн дээр шууд харуулж өгдөг. Газар доорх хөдөлгөөнгүй объектийг авч үзэхэд, Торук 103-ийг хөдөлгөхдөө дэлгэцэн дээр объект тогтмол, харин хэмжилтийн талбайн хэсэг хөдөлж байгааг харж болно. Энэ нь камерын дүр төрхтэй адил ойлголтыг өгч, зургийг аномалийн газрын зураг болгон харуулах системийн загвар юм. Торук 103 төхөөрөмж нь газар доорх объектуудыг харуулж чадахын зэрэгцээ, хаалттай орчинд бас олон салбарт нэгтгэгдэж болох бүтцэд орно.

ТЕХНОЛОГИЙН ТУХАЙ

  • Прототип нь бэлэн болоогүй тул техникийн үзүүлэлтүүдийн талаар мэдээлэл одоохондоо өгж чадахгүй.