ТОРУК 102

ТОРУК 102
Торук 102 төхөөрөмжийг хот тохижуулалтын ажиллагаанд хэрэглэхээр боловсруулсан. Төхөөрөмж хэрэглэхэд хялбар, хэрэглэгчийн цагийг хэмнэдэг. Төхөөрөмжийг ашиглах журмын сургалт 10 минутанд багтана. Нэг удаад өөр 8 цэгт хэмжилт хийж, өгөгдлүүдийг нь хадгалж, шуурхай скан хийж чаддаг. Авсан өгөгдлийг шууд харуулснаар хэмжихээр төлөвлөж байсан газар дээр шугаман дагуу алхаж сканнердах, одоо байгаа чиглэлд газар доор юу байгаа талаар мэдээлэл авах боломжтой. Тээврийн хэрэгсэлд нэгтгэгдэх онцлог шинж чанараар хэрэглэгчдэд ядрахгүйгээр урт хугацааны хэмжилт хийх боломжийг олгодог.

ТЕХНОЛОГИЙН ТУХАЙ

  • Ажиллах хүч: 5 V
  • Жин: Эцсийн шатанд хэмжилт хийх шаардлагатай
  • Гүн: 10 м.
  • Зураглал: Тухайн цагийн
  • Тэжээлийн үндэс :Зөөврийн цахилгаан хангамж
  • Зургийн дамжуулалт: Холболтын утастай