ТОРУК

Торук 101

Газар доорх 30 м хүртэлх бодисыг илрүүлж чаддаг Торук 101 бүтээгдэхүүн мань 1 метрийн урттай, 252 гр. Жинтэй юм.

Торук 102

Машинд нэгтгэх аргаар газар доорх 10 метрийн гүнд 8 өөр цэгт нэгэн зэрэг өгөгдлүүдийг бичиж чадах чадамжтай үндэсний талбайн хайгуулын бүтээгдэхүүн юм.

Торук 103

5×5 матрицийн хэлбэрээр (матрицийг ихэсгэж болно) цэг болгоны өгөгдлийг уншиж чаддаг, бүтэн матрицэн талбайн тэр мөчид нь харуулж чаддаг бүтээгдэхүүн байна.

Торук 104

Дронд нэгтгэсэн уншигч толгойгоор  GPS сигналийн дагуу хэрэглэгчийн хэмжилт авахад бэрх талбайнуудад хайгуулын ажил хийж чаддаг.