АЛБАН ЁСНЫ ГЭРЭЭТ БОРЛУУЛАГЧ НАРТАЙ ТОРУК 101-ИЙН ПРОГРАМ ХАНГАМЖЫН СУРГАЛТ ХИЙГДЛЭЭ

Идем Текноложи ХХК-ийн удирдах зөвлөлийн дарга Нежметтин Үнал Идем Текноложи Гэр Бүлийн Хамт олон болон Албан Ёсны Гэрээт Борлуулагч нартай 06.06.2020 – 07.06.2020 хугацаанд 2 өдрийн программ хангамжийн сургалт зохион байгуулсан.

Торук 101-ийн програм хангамжийн сургалтын явцад компаний явуулсан ажлуудын талаар мэдээлэл өгөгдсөн. Торук 101-ийг талбайд хэрэглэх, авагдсан өгөгдлүүдийг тайлбарлах ажлуудыг сургасны дараа, програмийн шинэчлэлтийн сургалт давхар явагдсан.

1.GÜN

2.GÜN