VİZYONUMUZ

Milli ve yerli teknoloji üreterek uluslararası sahada ülkemizin haklı gururu olmak.
Uluslararası yüksek kalite ve standartlarda teknolojiler üreterek ülkemizin sürdürülebilir büyüme ve kalkınmasına hizmet etmek.
Ülkemizin ihtiyaç duyduğu sahalarda ileri teknolojiye dayalı yenilikçi çözümler geliştirmek.
Sektörel yeni açılımlar ve piyasanın sürdürülebilir ilerlemesini sağlayan gelişimler sunmak.
Sürekli gelişimi hedefleyen güçlü bilimsel altyapı, yenilikçi ve yaratıcı insan gücüne sahip kadro politikası ile ulusal ve uluslararası pazarda üst sıralarda yer almak.
Yüksek rekabet gücü ile kamu ve/veya özel sektör kuruluşlarının rekabet güçlerini artırıcı ürün ve hizmetler sunmak.
Uluslararası alanda markalaşmış bir teknoloji şirketi olmak.