AÇIKLAMALAR

TORUK X ALAN DARALTICI NEDİR  ?   NASIL ÇALIŞIR ?

4000 yıl önce insanlar belirli normlarla uygun ağaç dalları ile su bulmayı keşfetmiş ve temelde insanda var olan statik enerji ile kütlelerin yaydıkları enerjiler arasında anlaşılır bir mantık kullanılmıştır.

Halen günümüzde bu mantık ile hareket eden teknik cihazlar kullanılmakta olup bu şekilde sondaj yaparak yer yapısını incelemek , su kuyuları açmak ,bazı madenlerin damar yada yataklarına ulaşmak mümkün olmaktadır.

Bu teknik ile kullanılan cihazlar , sadece su bulmakta değil , yer altında var olan boşlukları yoğun mineralleri , metal ve metal etkisi veren elementleri ve en nihayetinde bunların arasında en değerli metal olan altını bulmada büyük bir yardımcıdır..

Teorik olarak yer altındaki her metalin bir enerjisi oluşur. Biriken enerji yeraltından 45 derecelik açılar ile her yöne doğru yayılmaktadır. Bu sinyaller yer yüzüne  vardıkları sırada 90 derecelik dik bir açıya kavuşur ve takriben 100-180 cm daha yükselirler. Bu noktadan sonra tüm sinyaller dünyanın manyetik çekim prensibine uygun olarak , pusulanın her şartta kuzeyi göstermesi gibi kuzeye yönelir.

Bütün bu fiziksel gerçeklerden yola çıkılarak günümüzde bu alanda geliştirilen bir takım pratik ve kullanışlı jeofiziksel cihazlar vardır ve bunlara genel olarak ‘’ALAN TARAMA’’ cihazları denmektedir.

Alan taramalar , özellikle geniş arazilerde ve çok derinde olabilecek bazı metal veya boşlukların tespitinde kullanılan yardımcı cihazlardır.

Alan tarama cihazları detektörlere nazaran büyük arazilerde hedefe varmada 

TEKNİK ÖZELLİKLER

TORUK X

TORUK -X  KULLANIM DETAYI

Cihazımızı açma/kapama tuşundan açtıktan sonra ileri/geri tuşları ile istediğiniz arama modunu seçip 3.buton olan (OK) tuşu ile panelde bulunan ledi yaktıktan sonra cihaz ekranda aranan frekansı verir ve aramaya hazır konuma gelir.  Led yanmadığı sürece cihaz frekans çıkışına ve arama kapalıdır..

SIKÇA SORULAN SORULAR
Radyestezi , maddelerin yaydıkları ışınımların veya enerji alanlarının herhangi bir cihaz olmaksızın algılanması yoluyla bunların yerleri , durumları ve çeşitli özellikleri hakkında bilgi verme yeteneğidir. Radyastezi, parapsikolojinin; psikokinezi ve durugörü branşlarının her ikisinin birden araştırma alanına giren güncel bir fenomendir. Radyestezi kelimesi, Grekçede ışınım anlamına gelen ‘’radi’’ ve hassasiyet anlamına gelen latince ‘’esthesie’’ kelimesinden meydana gelmiştir. Eski Yunan literatüründe radyestezi ‘’rabdomansi’’ olarak isimlendirilmiş olup, haber veren ve çubuk kelimelerinin birleşimi olarak haber veren çubuk anlamına gelir. İngilizcede aynı fenomeni tanımlamak üzere ‘’downsing’’ kelimesi kullanılır.
Çağlar boyunca radyestezi birçok şekillerde uygulanmıştır. Bunlara ait tarihsel kanıtları Büyük Sahra Çölü yakınlarındaki Tassili mağaralarında, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde Orange Free state eyaletinde platsberg yakınlarında bulunan mağaralarda keşfedilen resimlerde yaklaşık olarak MÖ 6000 yıllarında radyestezinin uygulandığı bilinmektedir.